course

Fordított Hatás és Ok

Bevezető: 

Ok nélkül nem lehetséges a hatás és hatások nélkül nincs ok. Az ok hatásai miatt lesz ok; amint az Atya a Fia révén az Atya. Nem a hatások teremtik az okaikat, hanem azok hozzák létre az ok-okozati viszonyokat. Így a Fiú ad Apaságot Teremtõjének és nyeri el az ajándékot, amit maga is nyújt Neki. Mivel õ Istennek a Fia ezért apának is kell lennie aki ugyanúgy teremt, ahogyan Isten is teremtette õt. A teremtési körnek nincs vége. Kezdete és vége ugyanaz. De önmagában hordozza valamennyi teremtmény univerzumát kezdet és vég nélkül.

Az Apaság teremtés. A szeretetnek ki kell terjednie. A tisztaság korlátok nélkül való. Az ártatlanság természete az, hogy örökre korlátlan legyen, határvonal vagy limitáció nélküli. Így a tisztaság nem testbeni. Amiként ott sosem található, ahol limitáció létezik. Hatásai által képes gyógyulni a test, melyek olyan határtalanok, mint a tisztaság maga.

Bűn kontra tévedés

Bevezető: 

Alapvetõ fontosságú, hogy ne keverjük össze a tévedést a bûnnel mert ez a különbségtétel teszi lehetõvé az üdvözülést. A tévedést ki lehet javítani, és a hibás helyessé válhat. De a bûn, ha lehetséges volna, visszafordíthatatlan lenne. A bûnben való hit szükségszerûen azon a szilárd meggyõzõdésen alapszik, hogy az elme és nem a test képes a támadásra. Ekképpen tehát az elme a bûnös és az is marad mindörökre, hacsak egy elme amely nem része ennek felmentést nem ad. A bûn megtorlásért kiált, ahogy a tévedés helyretételért, és abban hinni, hogy a megtorlás egy helyretétel, tisztán elmebaj.

A bûn nem egy tévedés, a bûn az arroganciával jár, ami a tévedésbõl hiányzik. Bûnt elkövetni annyit jelent, hogy sérteni a valóságot és sikerre vinni azt. A bûn annak kinyilvánítása, hogy a támadás valóságos és a bûnösség indokolt.

A Híd a Valódi Világba

Bevezető: 

Az, hogy a különleges kapcsolat után kutakodsz, biztos jele annak, hogy az egoval azonosítod magad, nem pedig Istennel. Hiszen a különleges kapcsolat csak az ego számára bír értékkel. Az ego számára egy kapcsolat, hacsak nem bír különleges értékkel, nem jelent sokat, mivel az ego minden szeretetet különlegesként érzékel.
 
De ez nem lehet természetes, mivel ez nem hasonlatos Isten és az Õ Fia kapcsolatához, és egy kapcsolat, mely nem hasonlatos ahhoz, nem lehet természetes. Mert Isten olyannak teremtette a szeretetet, milyennek Õ akarja, hogy legyen, és azt úgy is adta. A szeretetnek nincs más jelentése, mint ahogyan azt a Teremtõje határozta meg az Õ Akaratából. Lehetetlen a szeretetet másképp meghatározni és úgy érteni.

A szeretet szabadság. A szeretetet úgy keresni, hogy fogságba helyezed magad, elhatárol tõle. Mert Isten Szeretete nem keres egységet a szeparációban, sem szabadságot a fogságban. Amint te elengedsz, te is szabadon engedtetsz. Ne feledd ezt, mert a szeretet sohasem talál rád, és te sem találhatsz vigaszt benne.
 
 

Mi is a csoda?

Bevezető: 

A csoda - korrekció. Nem kreál és egyáltalán nem változtat. Egyszerûen a pusztításra tekint és emlékezteti az elmét, hogy amit lát, az hamis. Hibát javít, de nem próbál az érzékelésen túlra menni, sem túllépni a megbocsátás funkcióját. Így az idõ határain belül marad. De kikövezi az utat az idõtlenség és a szeretet felébredésének visszatértéhez, mivel a félelem elillan gyengéd gyógyítása alatt.
 

A csoda a kegyelem ajándékát jelenti, mert adás és fogadás egyben. És mint ilyen, illusztrálja az igazság törvényét, melyet a világ nem követ, mert teljesen félreérti azt. Most az érzékelés nyitott az igazságra. A megbocsátás igazoltnak látszik.
 

Az illúziók vége

Bevezető: 

Lehetetlen a múltat elengedni a különleges kapcsolat nélkül. A különleges kapcsolatért meg kell kísérelni visszaállítani a múlt szentségét és megváltoztatni azt. Elképzelt bántalmak, emlékezett fájdalom, régi csalódások, érzékelt igazságtalanság és nélkülözés mind belépnek a különleges kapcsolatba, amely úttá válik, ahol megtalálod helyreállítani megsebzett önbecsülésedet.
Milyen alapod lenne egy különleges társat választani a múlt nélkül? Minden ilyen választás valami olyan múltbéli "rossz" miatt történik, amihez ragaszkodsz, és amiért valaki más kell vezekeljen.

A különleges kapcsolat bosszút áll a múlton, hogy eltávolitsa a múltbéli szenvedést, és teljesen lefoglalja a múlt és minden figyelmét annak szenteli, ezért átnéz a jelenen. Semmi különös kapcsolatot nem tapasztal a jelenben. A múlt árnyéka vonja be és teszi azzá, amivé. Nincs semmi jelentése a jelenben, és ha most nem jelent semmit, akkor egyáltalán nem is lehet valódi jelentése.

Feljegyzések a " A Course in Miracles"-ből

Bevezető: 

Te abban hiszel, amit értékelsz. Ha te félsz, elkerülhetetlenül rosszul értékelsz. És mivel minden gondolatnak egyforma ereje van, ezért elkerülhetetlenül szétrombolod a békét. Mi az, amit értékelsz?
És mennyire értékeled azt?
A vezeklés az egyetlen védelem, amit nem tudsz rombolóan felhasználni ahhoz, hogy védd magad.

Ugyanis ezt nem te teremtetted. A vezeklés törvényszerûsége, az sokkal hamarabb törvénybe volt, mint ahogy a vezeklés kezdõdött. A törvény, az szeretet. A vezeklés, az a szeretetnek a tette.

A vezeklés egy olyan szerkezet, amely által meg tudsz szabadulni a múltadtól, ahogy haladsz elõre.
Az megszabadít a múlt hibáitól és így feleslegessé válik, hogy lépésrõl lépésre átjárd azokat, ahhoz hogy haladj a visszatéréshez. Ily módon vezeklés sok idõt megtakarít, de nem szünteti meg még az idõt.

Mi A Course In Miracles?

Bevezető: 

Az Út a csodákhoz egy olyan jelenség, amely több ezer ember életére van rendkívüli hatással. E három részbõl álló könyv egy 1965-ben kezdõdött belsõ diktálás során érkezett a Columbia University (Columbia Egyetem, USA) egyik pszichológusához. Tízévnyi elõkészület után, elõször 1976-ban adta ki a Kurzus anyagát a Foundation for Inner Peace (Belsõ Béke Alapítvány, USA). Azóta mind az ötven amerikai államban, és közel ötven más országban több, mint 1.500.000 példányát vásárolták meg az élet legkülönbözõbb területérõl érkezõ, mindenféle vallású nõk és férfiak, anélkül, hogy a könyvet bárhol is reklámozták volna.

 

A Kurzus egyik részét a 669 oldalnyi Szöveg alkotja, amely e gondolkodási rendszer alapját képezõ elméleti hátteret adja meg. A 488 oldalas Diákok tankönyve 365, az év minden napjára szóló feladatot tartalmaz, melyet arra terveztek, hogy a Szövegben kifejtett információkkal összhangban, az elmét képezze.