Millenium Projekt

 
Az üzleti életben, modern kommunikációs módszereivel a legjobbnak bizonyult a kiélezett versenytárgyalások befolyásolásában. Vállalaton belül segít megismerni és párhuzamba hozni az egyén értékrendjét, képességét a Cég identitásával és legfontosabb céljával. A profi reklámvilágban varázslatos befolyásoló trükkjei programozzák a vásárló választását a felkínált árura vagy szolgáltatásra.
Ezért a fejlett Politikai és Média propagandák észrevétlen alkalmazzák, hogy vonzóbbá tegyék magukat.
Így édesítve választóik szája ízét, nem hagyva túl sok lehetõséget nekik.

Klinikai pszichés esetekben is radikálisan és tartósan oldja fel a reménytelennek tûnõ traumatikus élményeket.
A gyógyíthatatlannak tartott fizikai betegségek pszicho-szomatikus okai ugyancsak sikerrel programozhatók.
Így segítve a modern gyógyítás tudományos módszereinek szimptomra való hatását.

A "hárompozíciós szemlélet " az egyike azon NLP felfedezéseknek, amelynek sikereit köszönheti.
Ezek a pozíciók minden antropológiailag normálisnak tartott személy számára könnyen megtapasztalhatók egy adott szituációról.
Ez azt jelenti, hogy nem csak a "saját", hanem "mások" pozíciójából is szemlélni képes egy problémát illetve megoldást. Ugyanakkor fontos a "kívülálló", megfigyelõ pozíció, melyet a mai modern tudomány is alkalmaz. Akadémiailag képzettek körében nagyon gyakori az a foglalkozási ártalom, ahol személyes kapcsolataiban is csak "kívülálló" pozíciót használ az egyén, mellyel hidegen és mereven távolságot tart embertársaitól.
Családi és partnerkapcsolati meghittséget fõleg a "saját" és "mások" (ami a partner szemlélete) pozíciójából lehet harmonikusan fenntartani. A tisztánlátás érdekében az élet valamennyi területén mindhárom pozícióra szükség van.

Egy másik fontos felismerés a vizuális, akusztikus és kinesztetikus információ feldolgozás stratégiája, mely felelõs a tanulás, emlékezés és megértés hatékonyságáért. Például, csak vizuálisan tanító tanároknál az akusztikus és kinesztetikus tanulóstratégiák nem jutnak elegendõ információhoz, hogy megértéssé válhassanak és képességgé fejlõdhessenek. Az akusztikus tanulónak logikus magyarázatra van szüksége egy adott információ értelmezéséhez, míg egy kinesztetikusnak kézzelfoghatóan csinálnia, gyakorolnia kell, hogy ráérezhessen. A hatékony oktatás érdekében, ezeket a különbözõ tanulói módszereket rugalmasan kell összehangolni.

NLP legforradalmibb felfedezése a "sub - modalitások". Az érzelmi- idegrendszert befolyásoló legkisebb kódok, amelyek felelõsek fájdalmainkért és örömeinkért. Ezek a kódok fantáziáink, emlékeink élményeinek "minõségi" karakterei. Pl.: Tudod, "Nem az amit mondott, hanem ahogy mondta !" vagy " valaki elõtt nem áll fényes jövõ".
Az idegrendszer élményeiben ez azt jelenti, hogy a kép amit lát a jövõjérõl, az sötét és különösen erõs depresszióba döntheti lelkileg az egyént. Egy szituációnak nem feltétlen a tartalma van legnagyobb befolyással az élményeinkre, hanem ahogy, amilyen minõségben azt látjuk vagy halljuk.
Ha érzelmi vagy viselkedési változást természetesen, magától hoz létre a tudatalatti, ezek a minõségi karakterek akkor is változnak. Ez felmérhetetlen lehetõséget kínál arra, hogy tudatosan, önállóan kontrolláljunk, befolyásoljunk
( önmagunk vagy mások ) nem kívánt beidegzõdéseket.

NLP szintén továbbfejlesztette a rendszerelvû gondolkodás alapjait és így nagyon komplex dolgok összefüggéseit is egész egyszerûen és könnyen tudja megérteni és megtapasztalni. Mint például környezetünk és személyiségünk szimbiózisát, kölcsönös alkalmazkodását és függését.
Ez csak néhány azon felfedezések közül, amit NLP kínál az Új Millennium Emberének.

NLP a " Human Potencial Movement " XXI. századi csúcstechnológiája, mely kezünkbe adja a felelõsség ránk esõ részét szellemi potenciánk evolúciós ösvényén. Módszerei által tudjuk tanítani saját kiválóságaink gondolkodási stratégiáit és rendkívüli képességeit a felnövekvõ generáció számára is. Hogy ne kelljen újra
"feltalálniuk a kereket ", hanem ezen csúcsokról indulva kezdjék el fejleszteni képességeiket, emberi intelligenciánk kapacitásának teljes realizálásáért.