Hogy ér véget a világ?

Amíg megbocsátás nem teljes, a világnak célja van. Otthonná válik, ahol megbocsátás születik és felnõ és erõsödik és egyre mindent felölel. Itt tápláld, mert itt van rá szükség. Egy gyöngéd megmentõ született, ahol bûnt követtek el és bûntudat igaznak látszott. Itt van az otthona, itt van szükség rá.
Õ hozza a világ végét magával. Ez az õ ideje válaszolni Isten tanítóinak, hozzáfordulni csendben, befogadni a szavait. A világ véget ér, amikor minden, ami benne van megfelelõen bírált az Õ bírálata által.
A világ véget ér az áldás szentsége által. Amikor egy bûnös gondolat sem marad, a világnak vége.
Nem lesz elpusztítva, sem megtámadva, még érintve sem. Csak pusztán megszûnik létezni!

Természetesen ez még nagyon messze van. Mikorra egyetlen egy bûnös gondolat sem marad, ez egy hosszú távú célnak tûnik. De az idõ mozdulatlan áll és vár az Isten tanítóinak céljára.
Egyetlen egy bûnös gondolat sem marad abban a pillanatban, amikor valaki is elfogadja a vezeklést magának. Nem könnyebb megbocsátani egy bûnt, mint megbocsátani mindet.
Az illúziója a rendek körülményességének egy akadály, melyet Isten tanítói meg kell, hogy tanuljanak, túljussanak és maguk mögött hagyják. Egy bûn teljesen megbocsátva egy Isten tanítója által teljessé tudja tenni az üdvözülést. Képes vagy érteni ezt? Nem.: ez értelmetlen mindenkinek itt.
De ez az utolsó lecke, amiben az egyesülés visszaáll. Ellene megy minden e világi gondolkodásnak, éppúgy, mint a mennyország.
A világ véget ér, amikor annak gondolkodási rendszere teljesen megfordult. Addig is darabjai annak a gondolkodásnak még észlelhetõ lesz. Az utolsó lecke, ami elhozza a világ végét, elérhetetlen lesz azoknak, akik még most nincsenek felkészülve elhagyni a világot és túlmenni szûk kis határain.
Mi a funkciója Isten tanítójának ebben a végsõ leckében? Csak meg kell tanulnia, hogy közelítse meg; akarni menni az irányába. Egyszerûen szüksége lesz, hogy bízzon benne, ha Isten hangja mondja, hogy meg tudja tanulni, akkor meg tudja tanulni azt. Õ nem bírálja, hogy az nehéz vagy könnyû.
Az õ tanítója rámutat és bízik benne, hogy meg fogja mutatni, hogy tanulja meg.

A világ véget ér örömben, mert egy szomorú hely. Amikor az öröm eljön, a világ célja eltûnik.
A világ véget ér békében, mert az a háború helye. Amikor a béke eljön, mi a célja a világnak?
A világ véget ér nevetésben, mert az a könnyek helye. Ahol nevetés van, ki tudna még sírdogálni?
Csak teljes megbocsátás hozza mindezt, megáldani a világot. Az megáldva tovább áll és nem végzõdik úgy, ahogy kezdõdött. A poklot mennyországgá tenni, az a funkciója Isten tanítóinak, amit õk tanítanak, azok leckék, amiben a mennyország tükrözõdik.
És most ülj le igazi alázatosságban és realizáld, hogy minden Isten csináltatná veled, amit képes vagy csinálni. Ne légy arrogáns és mond, hogy te nem tudod megtanulni az Õ saját tanítását.
Õ másképp mondja. Az bevégeztetik. Az nem tud másképp lenni. És légy hálás, hogy ez így van.