Trendváltás

Nézõpontunk szerint az evolúció következõ lépcsõfokát csak összefogásban lehet meglépni.
 
Azt, hogy mennyire és milyen gyorsan válik sikeressé amit csinálsz, az is mutathatja, hogy a képességeidbõl és tudásodból hány százalékot használsz fel – ezt nevezzük a tudásod és a képességed kapitalizációjának.

Már a régiek is megmondták, hogy nem a spórolás tesz téged gazdaggá, hanem a kamatos kamat :-).
John D. Rockefeller szerint is a kamatos kamat a világ 8. csodája, ahogyan a pénzed a megfelelõ befektetésekkel exponenciálisan növekszik. Ez az elsõ években nem olyan látványos növekedés, de a lejárat utolsó harmadában hirtelen nagyot ugrik. Ugyan ez jellemzõ az úttörõ businessekre és innovációs fejlesztésekre is, habár a „pénzügyi tanácsadók” vagyis a szkeptikusok hosszú idõ után is próbálnak lebeszélni róla, de ha nem adod fel a siker elkerülhetetlen.
 
Amíg csak követtük a Nyugatot, addig könnyû volt tudni, hogy mire van szükség, hogy mibe fektessünk be, innentõl viszont nem könnyû elõre jelezni, hogy mi lesz sikeres. A történelemben még nem volt ilyen pillanat, hogy ilyen sokan tiszta szívvel tudják azt mondani, hogy nem tudják mi lesz 3 év múlva. A ma emberének nincsen jövõképe, ez nem is csoda hiszen, ha 3 évet tanulunk a vezetõ technológiák valamelyik területén, a végére a megszerzett tudásunk elavulttá válik, nem lesz elég arra, hogy boldoguljunk a valós piaci környezetben. Tovább kell képeznünk magunkat, hiszen az oktatás fejlõdése csak az 56. helyen áll, rögtön a szénbányászat után. Személyes felelõsséget kell végre vállalnunk, hogy a gyorsan változó világ dolgaihoz megpróbáljunk felzárkózni. Ez viszont a nagy információ áramlása, és mennyisége miatt egyénileg szinte lehetetlen. Szerintünk az emberek összefogása, és businessközösségek megalapulása jó kezdet lehet.
 
A közösségek is exponenciálisan fognak megjelenni és vonzásban lenni. Mint pl. a „Domino-day”, ahol nemzetek jöttek össze közös nagy elképzeléseket megvalósítani dominóból. Az ilyen makró közösségi kezdeményezések nem hoztak elég gyors változást, és maradandó világméretû összefogást. Az új trendben kialakuló közösségek a mikro közösségeket fogják mindinkább elõnyben részesíteni (gazdasági önfenntartó mikroközösség, global eco village network - ENSZ kisközösségi programja). A jelenlegi kaotikus viselkedési forma elképzelhetõ hogy megkéri a vámját, mielõtt az új paradigmaváltás megtörténik. A világháborúk is erre voltak példák. A közösség iránti igényét nem ismeri fel a legtöbb ember a káosz miatt. A mindennapi ember a felismerés hiánya miatt vészeli át nehezen a káoszt. Reméljük ezúttal a politika és a hatalom nem engedi, hogy újabb háborúba torkoljon a világ, mielõtt az új trend elkezdõdik. Így történik ez a biznisz világban is…
 
Nem mindegy, hogy beleveszel-e a mindennapok káoszába vagy képes vagy szélesebb idõintervallumban gondolkodni magadról, kapcsolataidról, businessedrõl, társadalomról és a jövõdrõl.
 
Ez segíthet felismerni mindannyiunknak azt is, hogy milyen - nálunk hatalmasabb - külsõ erõk befolyásolhatják a roppant fontos életünket és terveinket. Ezek a nagyobb erõk nem voltak figyelembe és tiszteletbe véve mindeddig. Ezt jól mutatják eddigi eredményeink is, kapcsolati viszonyaink, környezetünk, Földünk állapota, hiszen mindezek exponenciális tendenciát mutatnak, csak éppen negatív irányba.
 
Mindezek alapján jogosan felmerül a kérdés: Megérdemli az emberiség a Földet?...
 
Ez egy átfogó szemlélet volt az eddig élt és fenntartott gazdasági és társadalmi trendünkrõl.
 
 
The last days may coming…!?
 

SQSPH