A szökés a sötétségből

A Szentséget nem lehet eldugni a sötétben, de magad be tudod csapni vele. Ez a hazugság félelmet kelt benned, mert felismered, hogy a szívedben hazugság van. És hatalmas fáradozásokat teszel, hogy ezt stabil realitássá tedd. A csoda oda teszi a realitást, ahová az tartozik. Realitás csak a spirit-hez tartozik és a csoda csak igazságot vesz tudomásul. Így oldja fel az illúziót magadról. És tesz téged egységbe magaddal és Istennel. A csoda bekapcsolódik a vezeklésbe azáltal, hogy a tudat a szentlélek szolgálatába áll.
Ez megalapozza a helyes funkcióját a tudatnak és kijavítja annak hibáit, ami csak a szeretet hiánya.
A tudatot rabul ejthetik illúziók, de a szellem az örökké szabad. Ha egy tudat szeretet nélkül szemlél, az csak üres shell-eket (testeket) lát és teljesen tudatán kívül marad a szellem ami benne van.
De a vezeklés visszaállítja a szellemet oda, ahol a helyes helye van. A tudat, amelyik a spirit-et szolgálja, az sebezhetetlen.
 
A sötétség az a fény hiánya, a bûn pedig a szeretet hiánya. Csak magában nincs lényege.
Ez egy példa a szegénységtudat hitérõl. Ahonnan csak hibát lehet észrevenni. Az igazság az mindig bõség. Azok, akik látják és tudomásul veszik ezt, azoknak mindenük van és semmire nincs szükségük.
A célja a vezeklésnek, hogy visszaállítsa a te felismerésedbe, tudatodba ezt. Minden neked lett adva, amikor teremtve voltál, mint mindenki más.
 
Az ürességet a félelem okozza és muszáj, hogy helyre legyen állítva megbocsátással.
Ez az, amit a biblia mond abban, hogy nincs halál. És ez az, amiért én demonstrálni tudnám, hogy halál nem létezik. Én azért jöttem, hogy beteljesítsem a törvényt azáltal, hogy újraértelmezem azt.
A törvény maga, ha helyesen értelmezett, csak védelmet ígér. Azok, akik még nem változtatták a tudatukat, azok akik a pokol tüzét hozták ebbe a koncepcióba. Én biztosítalak, hogy én mindenkiért tanúskodom, aki ezt hagyja. Amilyen mértékben csak felhatalmaz.
A te tanúskodásod demonstrálja a te hitedet. És így erõsíti azt. Azok, akik engem tanúsítanak, kifejezik az õ saját csodájukon keresztül, hogy õk elhagyták a megfosztásban való hitüket, azért a bõségért, amit õk megtanultak, hogy hozzájuk tartozik.
 
 
Lesson 4.
Ezek a gondolatok semmit nem jelentenek számomra. Ugyanúgy, mint ahogy ezek a dolgok körülvesznek itt ebben a szobában, kint az utcán, itt ezen a helyen sem jelentenek számomra semmit.