Különlegesség

E tanulmány megértéséhez szükség van arra, hogy megkérdõjelezz minden értéket, amid csak van. Egyetlen sem maradhat rejtve és láthatatlanul, de ha egy is marad, az kockáztatja a megértésedet. Nincs semleges hit. Mindegyiknek hatalma van uralkodni döntéseid felett. Mert a döntés egy következtetés, ami a hiteiden alapul. Ez a hitek célja és olyan bizonyossággal követi azokat, mint amennyire biztos, hogy szenvedés követi a bûnt és szabadság a bûntelenséget. Nincs ami a békét helyettesítse. Amit Isten teremt, annak nincs alternatívája. Az igazság abból ered, amit Õ tud. A döntéseid a hiteidbõl következnek és ez olyan bizonyos, mint ahogy minden teremtés az Õ Tudatában jön létre a Tudásából.
 
A különlegesség, mint a szeretet helyettesítõje
 
A szeretet kiterjedés. Visszatartani a legkisebb ajándékot annyit jelent, mint nem tudni a szeretet célját. A szeretet mindent örökre nyújt. Tarts vissza csak egy hitet, egyetlen olyan dolgot amit felajánlhatnál és a szeretet tovatûnik mert kértél helyette valamit, ami elfoglalja a helyét. És ekkor szükségszerûen a háború jön, a béke helyettesítõje, az egyetlen alternatíva amit a szeretet helyett választhatsz. A választásod megad köré mindent, hogy valóságosnak látszódjon.
 
 
A hitek soha nem fogják egymást támadni, mivel a céljaik konfliktusa lehetetlen. De egy fel nem ismert hit egy döntés egy titkos háborúra, ahol a konfliktusok eredménye ismeretlen marad és soha nem lesz rá ok, hogy mérlegeljük van-e értelme egyáltalán. És sok értelmetlen cél valósul meg, értelmetlen döntések születnek, és maradnak rejtve, majd hitté válva közvetlenül hatalmat kapnak minden késõbbi döntésed felett. Ne becsüld alá ezeknek a rejtett harcosoknak a hatalmát békéd megdöntésére. Mert az a hatalom a kezükben van amíg hagyod, hogy ott legyen. A béke titkos ellenségei, a legkisebb döntésed a támadás mellett a szeretet helyett, észrevétlenül és gyorsan harcra és erõszakra buzdítanak, ott vannak mélyebben, mint gondolnád, ott vannak a te döntésed által. Ne tagadd a jelenlétüket, se a szörnyû eredményeiket. Csak a valóságuk tagadható, de a céljaik nem.
 
Mindközül, mit rejtett hitként dédelgetsz, védendõ, bár fel nem ismert: a hit a különlegességben. Ez sok formát vesz föl, de mindig összecsap az Isten alkotásának valóságával és a nagyszerûséggel, amit a Fiúnak adott. Mi más tudná igazolni a támadást? Ki tudna gyûlölni valakit, kinek Önnön maga Belõle ered és akit Õ ismer? Csak a különlegesnek lehetnek ellenségei, mert különböznek és nem egyformák. És bármilyen különbség meghatározza a valóság rendjét, és az igény az ítélkezésre nem kerülhetõ el.
 
Amit Isten teremtett megtámadhatatlan, mivel nincs semmi az univerzumban, ami eltérne tõle. De ami különbözõ, az ítéletet vált ki, és ennek az ítéletnek egy valaki „jobbtól” kell érkeznie, olyan valakitõl, aki képtelen annak lenni amit elítél, aki „felette” áll annak, s aki hozzá képest bûntelen. És eképpen lesz a különlegesség egyszerre eszköz és cél. A különlegesség nemcsak elkülönít, de egy „természetes” és „jogos” alapot is ad a támadásra azok ellen, akik látszólag a különlegesek „alatt” vannak. A különlegesek gyengének és törékenynek érzik magukat a különbségek miatt, mivel az, ami különlegessé teszi õket, az az ellenségük. Mégis védik a gyûlölködésüket és „barátjuknak” nevezik. Ennek a nevében küzdenek az univerzum ellen, mivel semmi sincs a világban, amit többre becsülnének.
 
A különlegesség a helytelen döntések nagy diktátora. Itt van a nagy illúziója annak, hogy te mi vagy, és mi a testvéred. És itt van, ami a testet értékessé teszi, amit meg kell õrizni. A különlegességet védeni kell. Az illúziók megtámadhatják, és meg is támadják. Amivé a testvérednek válnia kell, hogy megtarthasd a különlegességedet – az egy illúzió. Õt, aki „rosszabb”, mint te, meg kell támadni, azért hogy a te különlegességed élhessen az õ kudarcából. A különlegesség diadal, és a gyõzelme nem más, mint a másik kudarca és szégyene. Hogyan tudna élni a te összes bûnöddel a vállán? És ki másnak kell õt leigáznia, mint neked?
 
Lehetséges-e gyûlölnöd a testvéredet, ha olyan lennél mint õ? Támadnád-e ha rájönnél, hogy ugyanazon az úton jártok, amely ugyanazon cél felé halad? Segítenéd-e, bármibe is kerül, hogy elérje õ a célját, ha minden amit elér a sajátodként számítana? Az ellensége vagy azzal hogy te különleges vagy, ám segítõ barátja ha a közös célban osztoztok. Azt, hogy különleges vagy, soha nem lehet másvalakivel megosztani, mivel olyan céljai vannak, melyeket egyedül te tudsz elérni. Másvalaki soha ne érje el azokat, mert a te célodat fenyegetné azzal. Jelenthet-e a szeretet bármit ott, ahol a cél a gyõzelem? Viszont a gyõzelemért hozott döntések közül lehet–e olyan, ami nem téged sért?
 
A testvéred a barátod, mert az Atyja hozzád hasonlónak teremtette õt. Nincs különbség. Azért lettetek egymásnak adva, hogy kiterjesztõdjék a szeretet, nem pedig hogy el legyetek vágva egymástól. Amit tartogatsz, az elveszett számodra. Isten mindkettõtöknek Önmagát adta, és emlékezni erre – most ez az egyetlen közös cél. Egymásra támadnátok-e ha azt választanád, hogy nem a különbséget nézed köztetek? Nézz rá arra tisztán, hogy miért csak részben tudjátok örömmel fogadni egymást, mi miatt gondolod, hogy jobb neked külön, szeparálva. Hát nem mindig azt a hitet találod hogy különlegességed sérül a másikkal való kapcsolatodban? És nem ez az az „ellenség”, ami miatt csak illúziók vagytok egymásnak?
 
Istentõl és egymástól való félelem mind abból a fel nem ismert hitünkbõl származik, hogy különlegesek vagyunk. Minden ilyen hit azt követeli hogy a másik hajoljon meg õelõtte. És ezt magának az Istennek is tiszteletben kell tartania vagy viselnie kell a bosszúdat. A rosszindulat minden tüskéje, a gyûlölet minden döfése, a vágy arra hogy elkülönülj – mindez innen ered. Mert itt az a cél, ami mindkettõtökben közös, már elhomályosult. Lehet hogy nem tetszik neked amit itt hallasz, mert azt tanítja hogy egyformák vagytok. Nincs olyan célotok ami ne lenne azonos , vagy ami ne lenne az Atyával is közös. Mert egy másik emberrel való kapcsolatod megtisztíttatott minden saját, különleges céltól. Szembeszállnál te a szentség céljával, azzal amit a Menny adott? Mi lehet a kilátása a különlegesnek, ami ne változna minden látszólagos csapással, minden enyhe vagy képzelt ítélettel magáról?
 
Azok akik különlegesek azoknak illúziókat kell megvédeniük az igazsággal szemben. Mert mi más is különlegesnek lenni, mint támadás az Isteni Akarattal szemben? Nem szereted a testvéredet, mert ezt az illúziót véded vele szemben. Ez az amit õ támad, ez az amit te védesz. Ez az ahol háborút viselsz ellene. Itt õ csak az ellenséged lehet, a barátod nem. Béke sohasem lehet a különbözõek között. Azért lehet a barátod, mert nem különböztök, ugyanazok vagytok.
 
Különlegesség vagy bûntelenség
 
Különlegesnek lenni nem más, mint a bizalom hiánya mindenkiben, kivéve önmagadban. Csak magadban hiszel. Minden más ellenségeddé válik, félt és támadott, halálos és veszélyes, gyûlölt és csak pusztításra érdemes. Bármíly kedvességet is mutat, nem más az, mint megtévesztés, de gyûlölete valóság. A pusztulás veszélyének árnyékában ölnie kell, és belerángat téged, hogy elsõként te ölj. Ilyen a bûntudat vonzalma. A halál mint megmentõ trónra emelve, a keresztre feszítés megváltássá vált, és az üdvözülés nem jelent mást, mint a világ elpusztítását, kivéve saját magad.
 
Mi más lehetne a test célja, mint különlegesnek lenni? És ez az, ami törékennyé teszi, gyámoltalanná önmaga védelmében. Azért jött létre, hogy törékenynek és gyámoltalannak érezd magad. A célja a szeparáció - s ez az átka. De a testeknek nincs céljuk. Célja az elmének van. És az elme kedve szerint változhat. De sem az elme, sem tulajdonságai nem változhatnak. De céljuk változhat, és a test állapotai is változhatnak ennek megfelelõen. Magától a test semmit nem tud tenni. Ha úgy látod, mint ami bánt, akkor sérül. Ha úgy látod mint a gyógyítás eszközét, akkor gyógyul.
 
Csak bánthatod magad. Ezt gyakran hallhattad már, de nehéz lehet megértened. Az elme számára lehetetlen a különlegeség szándéka. De azoknak, akik gyógyulni, gyógyítani kívánnak és nem támadni, ez teljesen nyilvánvaló. A támadás szándéka az elmében van, és a hatása mindenhol érezhetõ, csak ott nem. És az elme határtalan, így az ártalmas szándék az elmét egyben bántja. Semmi nem lehet ennél érthetetlenebb a különlegességnek. Semmi nem lehet a csodáknak ennél értehõbb. Mert a csodák nem mások, mint az ártás szándékának megváltoztatása gyógyítássá. A szándék ezen változása veszélyezteti a különlegességet, de csak annyiban, ahogy minden igazság veszélyezteti az illóziókat. Nem állnak meg elõtte. De bármely vigasz is van bennük, visszatartanád azt az ajándékot, amit az Atya kér Tõle, és inkább azoknak adnád? Neki adva tiéd az egész univerzum. Azoknak ajánlva nem jön vissza ajándék. Amit a különlegesség ad neked, az csõdben hagyott téged, kincseskamrád kopár és üres, a tárva nyitott ajtó beenged mindent, ami megzavarhatja békédet, beléphet és rombolhat.
 
Korábban azt mondtam, hogy ne az üdvözülés elnyerésének módját tekintsd, sem azt, hogy hogyan éred el. De nézd meg, és nézd meg jól, hogy szeretnéd-e testvéredet bûntelennek látni. A különlegesség számára a válasz nem. Egy bûntelen testvér ellensége, míg a bûn, ha lehetséges lenne, barátja lenne. Testvéred bûne igazolná önmagát, és jelentést adna annak, amit az igazság tagad.
 
Minden ami valódi, testvéred bûntelenségét nyilvánítja ki. Minden ami hamis, testvéred bûnét valódinak tünteti fel. Ha õ bûnös, akkor a te valóságod nem valódi, hanem csak a különlegesség álma, ami egy pillanatig tart és porrá hullik szét.
 
Ne védd ezt az értelmetlen álmot, melyben Isten megfosztatott attól, kit szeret, és amelyben az üdvözülésen kívül rekedsz. Csak ez bizonyos ebben a változó világban, amelynek nincs a valóságban jelentése: Amikor nincs veled a béke teljes mértékben, és amikor bármiféle fájdalomtól szenvedsz, észreveszed a bûnt testvéredben és örülsz annak, amirõl azt gondolod, hogy ott van. Különlegességed emiatt látszódott biztonságosnak. És így megmentetted azt, mit megváltódnak választottál, és megfeszítetted azt, akit Isten helyette adott neked. Így vagy összekötve testvéreddel, mert egyek vagytok. És ezért a különlegesség az õ ellensége és a tied is.