Mi is a csoda?

A csoda a kegyelem ajándékát jelenti, mert adás és fogadás egyben. És mint ilyen, illusztrálja az igazság törvényét, melyet a világ nem követ, mert teljesen félreérti azt. Most az érzékelés nyitott az igazságra. A megbocsátás igazoltnak látszik.
 
A megbocsátás a csodák otthona. Krisztus szeme hozza el mindazoknak, akik irgalommal és szeretettel tekintenek rá. Az érzékelés korrigált a tekintetében, és mindaz, ami átkozott volt, áldott lesz. A megbocsátás minden egyes lilioma a szeretet csendes csodáját hozza. És mindegyik Isten Igéje elé bocsátott, a Teremtõ univerzális oltárán a tökéletes tisztaság és a végtelen öröm fényében.
 
A csoda elõször hitet igényel, mert kérni azt, már azt mutatja, hogy az elme képessé vált befogadni azt, amit nem képes látni és nem ért. De a hit magával hozza tanúnak, hogy mutassa, hogy amin nyugodott, az valóban ott van. És ezzel a csoda igazolja benne való hitedet, és megmutatja, hogy valósabb világon nyugodott, mint amit azelõtt láttál; egy világ, amit az általad eddig gondolt világból szabadított ki.
 
A csodák, mint gyógyító esõcseppek hullanak alá a Mennyekbõl a száraz, poros földre, ahová az éhezõ és szomjúzó teremtmények jönnek meghalni. Most van vizük. A világ is zöld. És az élet jelei mutatkoznak mindenhol, megmutatják, hogy ami megszületett, az nem hal meg, mert amiben élet van, az halhatatlan.