Mennoniták

A mennoniták nevüket Menno Simons követőiként kapták, aki a 16. század közepén élt-írt a Németalföldön abban a szellemben, hogy vissza kell térni a biblia eredeti és szó szerint értendő tanításához. Így pl. teljes erőszakmentességet vallanak (a mai napig semmilyen országban nem vesznek fel katonai szolgálatot) és képzelhetjük, hogy egy feudális korban ahol a társadalom arra épült, hogy ki milyen hűbérúrnak tartozik katonai szolgálattal, ott mekkora üldöztetés indult ellenük.
 
Azt is vallják, hogy mindenkinek tudatos választásból kell kereszténynek lennie, így a gyermekek megkeresztelését nem tartják érvényesnek és felnőttként újra keresztelkedtek (emiatt nevezik őket anabaptistának is).
 
Hittek abban is, hogy Krisztus második eljövetele közel van, és így földi királysága építkezésén fáradoznak  (a mai napig) - bármerre  szóródnak is a világban.
 
Több száz éve, bárhová kellett menekülniük, egy mennonita közösség mindenhol zöldmezőről indulva is egy civilizált világot húz fel maga köré. Maguk választották meg, hogy a civilizáció mely fejlettségi fokáig rendezkednek be.
 
Például a belőlük kivált és még sokkal szigorúbb életszabályokkal élő Amish-ok egyáltalán nem használnak még áramot sem, nem szeretnek gépi erővel hajtott járműveken utazni, mert túl messzire viszi őket a közösségtől, és pl. házaik csatornázás, víz és gáz nélküliek.
 
Ez a szeparáltság tette lehetővé hogy a mennoniták egy komolyabb belső lelkiség felé fordulhattak, valamint a közösségeken belüli házasságok miatt egy kezdetben vallási alapú közösség mostanra etnikai csoport is lett. 
 
A történelem során az üldöztetés miatt végigvándoroltak Európán, és kis szórványokkal megérkeztek Kanadába valamint Dél-Amerika legtöbb országába is.
 
Noha a modernkori társadalmaktól való elkülönülés jellemzi őket, azonban egységes összetartásuknak köszönhetően kivívtak olyan jogokat, amelyet csak ők élveznek az adott országokban. Így pl. Amerikában az 1960-as években kivívták hogy nem kell egy nyugdíj rendszerbe tartozniuk!
 
Fegyelmezett famerekként, termelőkként és iparosként inspirálják viszont környezetüket.
 
 
Paraguay-ban a hús- és tejipar export termékeit szinte kizárólag ők állítják elő, az anyaország csupán nyersanyagokkal kereskedik, pedig az ország lakosságának csekély töredékét teszik ki, ráadásul mindezt egy olyan tartományban, a Chaco földön, ami érkezésük előtt kopár és terméketlen volt, minden iható vízforrás nélkül.

 
Függetlenségük olyan mértékű, hogy a Paraguay-ban élő mennoniták tulajdonképpen egy országot alkotnak az országon belül, saját önálló nyelvvel, saját iskolarendszerrel, saját napi újsággal, alkotmánnyal, falvakkal és fővárossal...