Damanhur

 
Az olaszországi Torino-tól északra, Ivrea-tól 15km-re a Valchiusella völgyében szétszórtan él az kb. 50 házból álló közösség, amely együttesen a Damanhur-nak nevezett federációt alkotja, élteti és működteti immár több, mint 30 éve.
 
Oberto Airaudi ( alias Falco ) álmaként 1975-ben létrejött szellemi törekvés,
mára egész mozgalommá fejlődött és egy közösség mozgatóerejévé vált. Itt, kb. 1000 személy él és működik együtt, akik közül 500-an teljes jogú lakók.
 
A közösség tagjai (polgárai – citizens ) 3 kategóriába sorolódnak:
 
C :  a közösséggel együttműködő, de a völgyben nem lakók csoportja
 
B :  a völgyben lakó és a közösséggel együtt dolgozók köre
 
A :  az életüket a közösségükkel teljesen megosztók köre. Ők azok, akik teljes erővel, munkával és pénzzel támogatják a célkitűzéseket.
 
Ez a kategória igényli a megszokottól leginkább eltérő életfelfogást és gondolkodásmódot, amelyben az egyéni célok helyét a közösség támogatása foglalja el.
 
Az ilyen típusú csatlakozás azt feltételezi, hogy a személy beadja a vagyonát a közösbe, beköltözik egy társasházba, feladatokat vállal a közösségen belül, cserébe fizetést kap, és hozzáférést a közösség erőforrásaihoz és lehetőségeihez.
 
Az egyéni gyarapodás és megtakarítás nem szükséges, minden többlet a közösség továbblépését szolgálja.
 
 
Az életvitel
 


Az emberek, és a kiscsaládok különféle nagycsaládokban ( nucleo ) élnek együtt. Itt megosztják a lakást, a költségeket és feladatokat, együtt étkeznek, még a gyerekeket is együtt nevelik.
A ház nem az ők tulajdonuk, még ha saját erőből és pénzből építették is fel.
 

 


 
 
Minden közös, a federáció tulajdona, egyesül a többszáz egyéni erő, törekvés és pénz, mindannyiuk közös céljainak elérése érdekében.

Damanhurból való elköltözés esetéb joga van visszaigényelni a betett javait az évek során adott szolgálatot ellenértékét.
 
 
 
 
A nukleók szétszórva, egymástól több kilométer távolságra vannak egymástól. Mindegyik egy nagyobb ház, vagy egy csoport, külön névvel és a benne lakók által meghatározott életfelfogással.
Az egyik legkülönlegesebb tapasztalat, amiben részesültünk, egy olyan nukleó meglátogatása volt, ahol a házakat a fákra építették, mintegy kísérletképpen, milyen érzés lehet a talaj fölött létezni.
Itt található a "szent erdő", ti. a templomok fölötti dombon, ahol egy emelvényen egészen különös koncertnek lehetünk fültanúi
 
 


Egy technikai berendezés segítségével megoldották, hogy a növények gyökere és levele közti ellenállást hangokká alakítják, így lehetségessé válik, hogy a növények zenéljenek, koncertet adjanak.
 
Ez az ember és a növény közti kétirányú kommunikáció által lehetséges. További kísérleteket is folytatnak, amiben a növényeket különböző feladatokkal ruházzák fel (pl. ajtó nyitása, üvegház vezérlése).
 
 
 
 
 
A nucleo-knak saját, jól meghatározott szerepük van: az egyik a templomokat működteti, a másik az alternatív energiaforrásokat kutatja és fejleszti, egy harmadik a külső kapcsolatokért felelős, stb.
 
Lakóik időnként váltanak, átköltöznek egy másik nukleóba, másfajta munkába kezdenek.
 
Mindegyik társulásnak megvan a feje, akinek a feladata a többi társulással tartani a kapcsolatot. Ezen kívül egy döntéshozó szerv tárgyalja meg a kérdéseket, amelyek egy 3 tagú "királyság" segítségével lesznek elfogadva. Őket félévente választják meg.
 
Néhány éve nagy előnyt jelent, hogy az egyik település polgármestere a közösség tagjai közül való. Legtöbb tevékenységükkel igyekeznek bevonni az egész völgy lakosságát.
 
Damanhurban a polgárok feladatait, az élet rendjét és irányelveit egy helyi törvénykönyvben szögezik le. Ez folyton változik, a helyzeteknek megfelelően, mindig a legalkalmasabb módon. Általános szabály például, hogy a közösséghez tartozó 600 hektárnyi területen sehol nem szabad dohányozni.
 
Választott feladataik közé tartozik az öregek ápolása, vöröskereszt kiképzés és szolgálat, orvosi rendelő, kulturális központ, vendégellátás, organikus termesztés, élelmiszerek gyártása, sokféle mesterség, kutatás, technikai fejlesztés, meditációs programok,  és a templomok építése, gondozása.
 
 
Templomaik
 
A közösség önerejéből, saját kézzel vájta be egy hegy alá azt a templomrendszert, amelyet az "Emberiség Templomai”-nak nevez.
A világ legnagyobb föld alatti templomrendszere számos teremből áll, mindegyik egyedi módon kiképezve, festve, mozaikozva, kiegészítő elemekkel, szobrokkal, berendezésekkel, fényekkel ellátva.

 
 

Minden terem egy-egy őselemnek, meditációs témának van dedikálva (föld, levegő, víz, tűz-termek, tükör-terem, női-, férfi-terem, kristály terem, labirintus, stb.).
 
A templomokat a helyiek hetente használják, tudatosan elősegítve szellemi fejlődésüket.
 
A látogatók számára sokféle belépési program lehetséges. Folyamatosan karbantartják és bővítik őket, a terv szerint ez csak 1/10-e az elképzelteknek.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Az alkotó tevékenységek zöme egy régi gyárépületbe ( Crea ) van tömörítve. Itt vannak az alagsorban festő, mozaikkészítő, szobrász, restaurátor, üvegfestő műhelyek, még csembaló készítő és napelemfejlesztő műhely, meg egyéb laboratóriumok is vannak.

A földszinten egy 600 személyes előadóterem, vetítő és fordító berendezéssel felszerelve, egy kiállító terem, kávézó és étkezési lehetőséggel és terasszal, iskolai termek (14 éves korig biztosítanak alternatív oktatást), és egy bevásárló központ foglal helyet, amely mindenféle öko-bio termékeket kínálnak.
 

A termékeket saját laboratóriumban ellenőrzik, hogy garantálhassák, hogy nem génmódosítottak, így őrzik meg a törekvés tisztaságát.
Könyveket is adnak ki, saját történelmükről, a templomokról, stb., és ékszereket is készítenek.

 
 
 
 
 
 
 
 

Több különleges dologgal is foglalkoznak, az egyik a „selfic" tudománynak nevezett, amely a finomenergiákra gyakorol hatást tekercses, kristályos berendezések és ékszerek segítségével.
 
Több év kutatása áll a háttérben, ma sokféle termék kapható, egyénileg programozva, vagy csoportos célokra, mindenféle bajokra (gyűrűk, karkötők fájdalmakra, tisztulásra, betegségekre, álmatlanságra, mobiltelefon sugárzás-védelemre, koncentráció növelésre, stb.).

 
 

 
 
Falco különleges festékek kikeverése révén olyan „selfic-festményeket” készít, amelyek különféle színekkel és fénnyel megvilágítva más-más képet mutatnak, hatással vannak az ember lelki és szellemi fejlődésére.
 
Világszerte Falco festményeiből 17,000 darab található!
 
 
 

Lenyűgöző, ahogyan Damanhurban az új dolgokhoz viszonyulnak. Semmit sem zárnak ki, mindent megpróbálnak, a jót megtartják. Voltunk egy szabadtéri party-n, ahol a tábortűz a színes fényekkel, diszkózenével, hamburgerrel, teliholddal teljesen összefért.
Nagyon sokat játszanak, "az élet egy játék", vetélkedőket tartanak.
Mindenki arra törekszik, hogy elősegítse a mások szellemi-lelki fejlődését. Egymást testvéreknek tekintik és nevezik, mindenkihez feltétlen, megelőlegezett bizalommal viszonyulnak.

 
 
 
 

A gazdasági háttér alapját a saját pénzrendszer képezi. A hivatalos pénzt egyenlő értékben kiváltó "credito" mindenhol használható, néhol kedvezményt is jelent.
Ezáltal tulajdonképpen megduplázzák a vagyonukat, a letétbe helyezett valutát befektetik, a credito a közösségen belül pörög.
 
Ez a biztosítéka annak, hogy érdek nélküli, tiszta, csakis nemes célokra használják fel a közös pénzüket.

 
 
Gazdaságilag jól menő vállalkozásaik vannak (több, mint 60 cég). Ezeket kooperatívákba tömörítik, amelyeket a federáció-szövetség fog össze. Régen csupán egy egyesület képezte a hátteret, de ma már, ekkor közösség együttműködése csak ily módon lehet törvényes.

 
Egy jól működő közösség tehát, amely nemzetközi szinten elismert, mint fenntartható társadalmi modell. Törekszenek, hogy ökologikusak legyenek, és a lelki-szellemi dolgokra fektetik a hangsúlyt, bár anyagi szempontból semmiből nem szenvednek hiányt.
Damanhur komplexitását nem lehet első látásra felfogni, megérteni, ehhez néhány napos látogatás kevés. A filozófiai és vallási háttér, amely vezeti őket igen összetett és szerteágazó ugyanakkor. Új kapukat nyitnak az emberiség számára, és kiutat mutatnak az anyagba ragadtságunkból. Egy pozitív példa, amely sokaknak ad erőt, hogy alternatív közösségi életet teremtsenek, szerte e világban.
 
 
 
A nemzetközi származású társasággal többnyire angol nyelven, de egyesekkel németül, olaszul lehetett kommunikálni, mindenhol van mobiljel és internet hozzáférés.
 
 
Damanhur megközelítése viszonylag egyszerű. Torino-ból Ivreába vonattal lehet eljutni, innen buszok indulnak Valchiusella-ba, többféle végállomással, sok közülük érinti Damanhur fogadópontját. Itt található a recepció és egy nagy parkoló, más helyszínt nem érdemes indulásból keresni, mert a nagy területen nehéz volna kíséret nélkül eligazodni.
 
A Crea is néhány kilométerre van, a nukleók pedig nem érhetőek el gyalogszerrel. A helyiek is mind személygépkocsival járnak, bár arra odafigyelnek, hogy bio-dízelt használjanak.
 
Damanhur koordinátái: 45°25'4"N 7°44'53"E
Damanhur honlapja: http://www.damanhur.org/