Sanyi

Szomorú a szívünk...

 

2017. november 13-án a Magyar Kommunikációtudományi Alapítvány alapítója, Nagy Sándor úgy döntött, hogy továbblép sorsa vonalán és földi munkásságát egy másik síkon folytatja.

 

Egy jobb Világ hírnöke volt és az EMBER(i)ség elöl-járója, tiszta hittel.

A legjobb dolog ami történhetett velünk az Sanyi volt. Bárkivel kapcsolatba került, arra tagadhatatlanul hatással volt.
 

Bár fizikailag most már nem találkozhatunk vele, de szellemét és tanítását éltetjük és visszük tovább.

 

Örizze meg szivében, aki megismerhette!

 

...............................

Lehetetlen a múltat elengedni a különleges kapcsolat nélkül. A különleges kapcsolatért meg kell kísérelni visszaállítani a múlt szentségét és megváltoztatni azt. Elképzelt bántalmak, emlékezett fájdalom, régi csalódások, érzékelt igazságtalanság és nélkülözés mind belépnek a különleges kapcsolatba, amely úttá válik, ahol megtalálod helyreállítani megsebzett önbecsülésedet.
Milyen alapod lenne egy különleges társat választani a múlt nélkül? Minden ilyen választás valami olyan múltbéli "rossz" miatt történik, amihez ragaszkodsz, és amiért valaki más kell vezekeljen.

Azt mondtuk, hogy kivetítés nélkül nem lehet harag, de az is igaz, hogy kiterjesztés nélkül nincs szeretet. Ezek az elme alapvetõ törvényeit fejezik ki, vagyis mindig mûködnek. Ez az a törvény, ami alapján teremtesz és te is teremtve lettél. Ez az a törvény, ami egyesíti a Királyságot, és Isten elméjében tartja. Az ego számára ez a törvény úgy érzékelt, mint egy eszköz arra, hogy megszabaduljon attól, amit nem akar. A Szentléleknek ez a megosztás alapvetõ törvénye, amivel adsz, amit értékesnek tartasz, hogy az elmédben tartsd. A Szentlélek a kiterjesztés törvénye. Az ego számára ez a megfosztás törvénye. Igy bõséget vagy hiányt hoz létre, attól függõen, hogy hogyan kívánod alkalmazni. A választás a tiéd, de az nem a te döntésed, hogy használod-e vagy nem a törvényt. Minden elme kivetít és kiterjeszt, mert ez az, ahogyan él, és minden elme élet.

A különlegesség célja
 
Ne feletsétek el, hogy ennek a tanulmánynak a célja a béke állapotának elérése és megtartása. Ha ez az állapot megadatik, az elme csendes és létrejön az a körülmény, melyben visszaemlékezünk Istenre. Nem szükséges elmondani Neki mit tegyen. Õ nem fog kudarcot vallani. Ahová Õ eljuthat, már ott is van. Létezik olyan, hogy Isten ne tudjon bejutni valahová, ahol lenni akar? A béke a tiéd lesz, mert ez az Õ akarata. Elhiszed, hogy egy árnyék visszatarthatja az Akaratot, mely biztosan tartja az Univerzumot? Isten nem vár illúziókra, hogy azok megengedjék Neki, hogy Önmaga legyen. Nincs többé Isten Fia. Õk vannak. És milyen illúzió az, amely látszatra céltalanul áramlik közöttük, és amelynek hatalma van legyõzni az Akaratukat?

A csodák alapelvei
 
1. Nincs nehézségi sorrend a csodák között. Egyik sem nehezebb vagy nagyobb, mint a másik. Mind egyformák. A szeretet minden kifejezése maximális.

2. A csodák, mint olyan, nem számítanak. Az egyetlen dolog, ami fontos, az Eredetük, ami jóval túl van az értékelésen.
 

A csoda - korrekció. Nem kreál és egyáltalán nem változtat. Egyszerûen a pusztításra tekint és emlékezteti az elmét, hogy amit lát, az hamis. Hibát javít, de nem próbál az érzékelésen túlra menni, sem túllépni a megbocsátás funkcióját. Így az idõ határain belül marad. De kikövezi az utat az idõtlenség és a szeretet felébredésének visszatértéhez, mivel a félelem elillan gyengéd gyógyítása alatt.
 


Ha nem éreznél bûntudatot, nem tudnál támadni, a támadás gyökere a kárhoztatás.
Ez a bírálata egy elmének a másik fölött, hogy az nem elég jó szeretetre és büntetést érdemel.

Ebben rejlik a megoszlás. Az elme, amelyik bírál, elszeparáltan érzi magát attól az elmétõl, akit bírál, hisz abban, hogy büntetni a másikat, az segíthet megszökni az õ büntetése elõl. Ez nem más, mint az elme téves próbálkozása, önmagát tagadni és megszökni a tagadás büntetése alól. Ez nem egy próbálkozás feladni a tagadást, hanem kapaszkodni bele.
Így hát a bûnösség, ami eltakarja az atyát tõled és a bûnösség, ami õrületbe kerget.

"Nincsenek semleges gondolataim.?"
A mai feladat egy kezdõlépés ahhoz, hogy el tudd oszlatni azt a hited, mely szerint a gondolataidnak nincs hatása. Minden, amit látsz, a gondolataid eredménye. Nincs kivétel ez alól a tény alól. A gondolatok nem nagyok vagy kicsik, erõsek vagy gyengék. Csak igazak vagy hamisak. Az igazak saját képükre teremtenek. A hamisak szintén.